Персональный сайт Леонида Черновецкого

Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины "О государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей" (относительно порядка учета физических лиц без применения идентификационного кода)

Номер, дата реєстрації: 6002 від 20.07.2004
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань правової політики
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 20.07.2004
Подання 20.07.2004
Пояснювальна записка 20.07.2004
Порівняльна таблиця 20.07.2004
Авторський колектив 20.07.2004

Документи, пов’язані із роботою:

Висновок Головного науково-експертного управління 24.02.2005

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Вручено для ознайомлення (07.09.2004)

висновок

на проект  Закону України «Про внесення доповнень до Закону України  «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів»

(реєстрац. №6002)

В чинному Законі України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» існує положення, згідно з яким « Для  осіб,  які через свої  релігійні  або  інші  переконання відмовляються  від  прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють  про  це  відповідні  державні  органи,  зберігаються раніше  встановлені  форми  обліку  платників  податків  та  інших обов’язкових  платежів.  У  паспортах  зазначених  осіб   робиться  відмітка  про  наявність  у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера» (стаття 1 Закону).

Оскільки  в  Законі не має механізму реалізації згаданої вимоги Закону про внесення відміток  до паспортів громадян, що користуються зазначеним вище правом на відмову від прийняття ідентифікаційного коду, проектом передбачено покласти повноваження  вносити зазначені відмітки до паспортів на органи державної податкової служби.

Погоджуючись із необхідністю вирішення такої проблеми на практиці, а, значить, і відповідного її законодавчого врегулювання, вважаємо, що  виконання запропонованої в проекті вимоги потребує  ще й уточнення процедури виконання її податковими органами.

Крім того,  доцільно передбачити  видачу особам, у яких будуть такі відмітки в паспортах, довідок із  вказанням реквізитів іх обліку як платників податків. В інших нормативно-правових актах, які вимагають для вчинення тих чи інших дій, які тягнуть за собою правові наслідки,  за участю громадянина-платника податків пред’явлення ним довідки  про присвоєний йому ідентифікаційний номер (код), слід передбачити положення про можливість  пред’явлення  замість згаданої довідки – довідки про альтернативну форму обліку громадянина – платника податків.

Узагальнюючий висновок

За результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення доповнень до Закону України  «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» може бути прийнятий за основу з урахуванням наданих зауважень та пропозицій.

Керівник Головного науково-експертного  управління                                                      А.Мацюк

Вик.В.Третьякова
Н.Чечетова
К.Вербицький
В.Костюк

До №6002 від 20.07,
народний депутат України
Л.Черновецький

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України „Про внесення доповнень до Закону України “Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” (щодо порядку обліку фізичних осіб без застосування ідентифікаційного коду)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Частина 2 статті 1 Закону

Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера  та офіційно повідомлять про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов`язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.

Частина 2 статті 1 Закону

“Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов`язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера. Відповідні відмітки у паспортах цих осіб роблять органи державної податкової служби України за місцем їх проживання”.

 

Народний депутат України

 

Л.М.Черновецький

Пояснювальна записка

до проекту Закону Верховної Ради України “Про внесення доповнень до Закону України “Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків  та інших обов’язкових платежів” (щодо порядку обліку фізичних осіб без застосування ідентифікаційного коду)

1. Мета, завдання та основні положення запропонованих змін до Закону

Запропонований законопроект ставить за мету усунути прогалини у Законі України “Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов`язкових платежів”.

2. Обгрунтування необхідності внесення змін до Закону

Частина друга статті 1 зазначеного Закону  передбачає відповідну відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера у паспортах осіб, як через свої релігійні або інші переконання відмовляються від надання їм ідентифікаційного номера. Але у Законі не визначено орган, який повинен ставити такі відмітки.

Таким чином, у Законі не передбачений механізм  виконання даної норми.

Відстоюючи свої права, громадяни України звертаються до судових інстанцій і, як беззаперечно свідчить практика, такі відмітки у паспортах ставлять за рішеннями судів органи державної податкової служби.

Перекладати на плечі і без того перевантажених роботою суддів вирішення цієї проблеми вважаю недоцільним, тому пропонується право органів державної податкової служби робити у паспортах зазначеної  категорії громадян відповідні відмітки закріпити законодавчо.

3. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття зазначеного Закону видатків з Державного бюджету України не викличе.

4. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття змін до Закону

Прийняття змін до Закону сприятиме захисту конституційних прав і свобод громадян України.

Народний депутат України                                                                                      Л.М.Черновецький

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до Закону України “Про

державний реєстр фізичних осіб – платників податків

та інших обов’язкових платежів” (щодо порядку обліку фізичних осіб без застосування ідентифікаційного коду)

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов`язкових платежів” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 2, ст. 10 – ВВР, 2003, № 23, ст.149) такі доповнення:

Частину другу статті 1 доповнити третім реченням: “Відповідні відмітки у паспортах цих осіб роблять органи державної податкової служби за місцем їх проживання”.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання Законом чинності привести свої, а також міністерств та відомств нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Проект
Внесений народним депутатом України
Черновецьким Л.М. (в.о. № 212)

Вернуться к законопроектам

Другие законопроекты

Наверх