Персональный сайт Леонида Черновецкого

Проект Закона о внесении дополнения в Закон Украины "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами" (относительно порядка ареста активов)

Номер, дата реєстрації: 6126 від 09.09.2004
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 09.09.2004
Подання 09.09.2004
Пояснювальна записка 09.09.2004
Порівняльна таблиця 09.09.2004
Авторський колектив 09.09.2004

Документи, пов’язані із роботою:

Висновок Головного науково-експертного управління 11.01.2005

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Вручено для ознайомлення (21.09.2004)

висновок

на проект Закону України „Про внесення доповнень до Закону України “Про  порядок погашення зобов’язань платників  податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (щодо порядку арешту активів)

(реєстр. № 6126 від 09.09.2004 року, внесений народним депутатом України Черновецьким Л.М.)

Проектом пропонується доповнити пункт 9.3 статті 9 Закону України “Про  порядок погашення зобов’язань платників  податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” новим підпунктом, в якому передбачено  запровадити судовий порядок  застосування арешту активів платника податків, якщо  він відмовляється від проведення перевірки або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження відповідних приміщень замість такого арешту за рішенням керівника  податкового органу (його заступника), що передбачено чинною редакцією цієї статті.

Головне Управління у цілому вважає, що  судовий порядок прийняття рішень про застосування  арешту активів є важливою гарантією  захисту прав платників податків від зловживань з боку податкових органів, у зв‘язку з цим кількість підстав для арешту за рішенням керівника податкових органів може бути скорочена. Зокрема, за рахунок заміни адміністративного порядку накладення арешту на судовий у випадках, зокрема, відсутності реєстрації особи як платника податку ( п. “е” підпункту 9.1.2. п. 9.1. ст.9 Закону України “Про  порядок погашення зобов’язань платників  податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”) або визнання платника податків неплатоспроможним  (підпункт “в” вказаної статті).

Разом з тим, вважаємо, що у випадку відмови платника податку від перевірки або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів, адміністративний порядок накладення арешту доцільно зберегти, оскільки, на нашу думку,  податковий орган повинен мати можливість оперативно реагувати на ці обставини для запобігання ухиленню від сплати податків. Крім цього, звертаємо увагу на те, що за підпунктом 9.3.3 п.9.3. ст.9 Закону України “Про  порядок погашення зобов’язань платників  податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” арешт за рішенням керівника податкового органу може бути накладено  лише на строк  до  96 годин від години підписання цим керівником відповідного рішення, а у подальшому продовжується у судовому порядку.

Варто також вказати,  за підпунктом 9.4.3. п.9.4 ст.9 цього Закону  рішення керівника податкового органу щодо арешту активів може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. В усіх випадках, коли податковий орган вищого рівня або суд скасовує рішення про арешт активів, податковий орган вищого рівня проводить службове розслідування щодо мотивів видання керівником податкового органу (його заступником) рішення про арешт активів та, за необхідності, приймає рішення про притягнення винних до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності, що також є засобом для запобігання зловживань з боку податкових органів.

Узагальнюючий висновок: За результатами розгляду у першому читанні проект Закону “Про внесення доповнення до Закону України “Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”  доцільно прийняти за основу з наступним  урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного науково-експертного управління                                              Мацюк А.Р.

Вик.: Зуб І.В.,
Задонський П.А.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення доповнення до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників  податків перед бюджетами та державними цільовими  фондами” (щодо удосконалення порядку застосування адміністративного арешту активів)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 9. Адміністративний арешт активів

Пункт 9.3. Порядок застосування арешту активів

Підпункт 9.3.2.

Рішення про застосування арешту активів платника податків за обставин, зазначених у пункті 9.1.2 під літерою „г”, приймається виключно у судовому порядку.

 

Народний депутат України

Л.М.Черновецький

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (щодо удосконалення порядку застосування адміністративного арешту активів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України розроблено з метою усунення зловживань посадовими особами податкових органів своїми правами та встановлення справедливого і неупередженого порядку вирішення питання про застосування до платників податків адміністративного арешту активів.

Мною вже підготовлений та поданий на розгляд до Верховної Ради України законопроект (реєстраційний № 5637) „Про внесення змін та доповнень до деяких законів України” (щодо приведення законодавства у відповідність до Цивільного кодексу України)”. У даному законопроекті також пропонувалось внести зміни до ст. 9 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, але тільки у зв’язку з прийняттям нового Цивільного кодексу України та з метою приведення діючих законодавчих актів у відповідність з ним.

Даний проект стосується питань, пов’язаних із застосуванням податковими органами заходів щодо забезпечення погашення платниками податків зобов’язань перед бюджетами, а саме порядку застосування адміністративного арешту активів платника податків.

2. Цілі і завдання прийняття Закону

Прийняття законопроекту допоможе усунути зловживання з боку посадових осіб податкових органів. Законопроектом пропонується позбавити керівника податкового органу права самостійно, без вирішення питання у судовому порядку, приймати рішення про накладення арешту на активи платників податків (фізичних та юридичних осіб).

При цьому у законопроекті пропонується, щоб питання стосовно доцільності застосування такого заходу, як адміністративний арешт, вирішувалось тільки в судовому порядку.

Таким чином, законопроект не ліквідує інститут адміністративного арешту активів платника податків, а лише встановлює новий порядок його застосування. При цьому випадки його застосування, види та сама сутність залишаються без змін.

Мета законопроекту – законодавчо захистити платників податків від незаконного втручання податкових органів у їх господарську діяльність.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект відповідає духу і букві Конституції України, завданням розбудови демократичного суспільства, сучасної економіки, правової держави.

Законопроектом пропонується встановити пріоритет судової влади (судового рішення), усунути протиправне втручання посадових осіб податкових органів у господарську діяльність платників податків.

За своєю структурою проект Закону складається з двох розділів. В першому розділі пропонується внести доповнення до зазначеного Закону України. Другий розділ визначає термін набуття Законом чинності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

На даний час правовідносини, пов`язані із застосуванням адміністративного арешту активів платників податків, регулюються Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Запропоноване доповнення позитивно вплине на розвиток підприємництва в Україні, що збільшить реальні доходи до бюджетів всіх рівнів та зменшить напругу в економіці держави та соціальні негаразди.

Народний депутат України                                                                      Л.М.Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

„Про внесення доповнення до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (щодо удосконалення порядку застосування адміністративного арешту активів)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. До Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 10, ст. 44 – ВВР, 2004, № 17-18,        ст. 250) внести таке доповнення:

Пункт 9.3 доповнити підпунктом 9.3.2 такого змісту: „9.3.2. Рішення про застосування арешту активів платника податків за обставин, зазначених у пункті 9.1.2 під літерою „г”, приймається виключно у судовому порядку”.

Підпункти 9.3.2-9.3.8 вважати відповідно підпунктами 9.3.3-9.3.9.

2. Законопроект набирає чинності з моменту його опублікування

Проект
Внесений народним депутатом України
Черновецьким Л.М. (в/о 212)

Вернуться к законопроектам

Другие законопроекты

Наверх