Персональный сайт Леонида Черновецкого

Проект Закона о внесении изменений в статью 3 Закона Украины «Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах» (касательно максимального размера кредита)

Номер, дата реєстрації: 5239 від 10.03.2004
Номер, дата акту: 2378-IV від 20.01.2005
Сесія реєстрації: 5 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: Проект Закону 04.03.2004
Подання 04.03.2004
Пояснювальна записка 04.03.2004
Порівняльна таблиця 04.03.2004
Авторський колектив 04.03.2004
Документи, пов’язані із роботою: Висновок Головного науково-експертного управління 14.04.2004
Зауваження Головного юридичного управління 15.09.2004
Порівняльна таблиця до другого читання 16.09.2004
Текст законопроекту до другого читання 16.09.2004
Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 20.01.2005

ПРОХОДЖЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ:

Останній стан: Постанову підписано
Останній етап проходження: Повернуто з підписом від Президента (04.02.2005)

Результати голосування:

22.06.2004 18:03:12   Поіменне голосування про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до статті 3 Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (щодо максимального розміру кредиту) (№5239)За-243 Проти-0 Утрималось-0 Не голосувало-190Рішення прийняте
22.06.2004 18:06:20 Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (щодо максимального розміру кредиту) (№5239) – за основуЗа-243 Проти-0 Утрималось-0 Не голосувало-190Рішення прийняте
23.09.2004 17:40:52 Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (щодо максимального розміру кредиту) (№5239) – у другому читанні і в ціломуЗа-137 Проти-0 Утрималось-1 Не голосувало-225Рішення не прийняте
23.09.2004 17:41:25 Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (щодо максимального розміру кредиту)(№5239) – направлення на повторне друге читанняЗа-154 Проти-0 Утрималось-1 Не голосувало-208Рішення не прийняте
20.01.2005 11:02:45 Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (щодо максимального розміру кредиту) (№5239) – у другому читанні і в ціломуЗа-264 Проти-0 Утрималось-0 Не голосувало-160Рішення прийняте

Пояснювальна записка

до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

З набуттям чинності Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (надалі – „Закон”), вступило в дію обмеження, що міститься у частині 1 статті 3 Закону щодо максимального розміру кредиту по відношенню до оціночної вартості предмета іпотеки (70%).

Є очевидним, що дане обмеження не лише суперечить принципу свободи договору, закріпленому у статті 3 Цивільного кодексу України (умови кредитування повинні бути визначені за взаємною згодою банку та позичальника), а й створює суттєві труднощі та невиправдані обмеження у системі іпотечного кредитування.

Національний банк неодноразово виступав зі зверненнями до комерційних банків щодо необхідності активізації кредитно-інвестиційних процесів в Україні, створення сприятливих умов для зацікавлення широких верств населення в отриманні іпотечних кредитів. Є очевидним, що встановлення додаткових обмежень у кредитуванні ні в якому разі не сприяє розвиткові системи іпотечного кредитування за участю комерційних банків, стримує розвиток ринку нерухомості та негативно впливає на розвиток системи житлового будівництва.

Крім того, більшість позичальників-фізичних осіб, які звертаються до комерційних банків для отримання кредитів для купівлі житла, прагнуть отримати кредит у розмірі не менше 80 відсотків від оціночної вартості нерухомого майна. Таким чином, якщо вищевказані обмеження щодо максимального розміру кредиту залишаться дійсними, більшість потенційних позичальників будуть вимушені просто відмовитись від кредиту.

Доцільно підкреслити, що жодних економічних та юридичних передумов для запровадження вищевказаного обмеження на даний момент не існує.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Основною метою прийняття запропонованого проекту Закону є усунення обмеження щодо максимального розміру кредиту, що надається комерційними банками позичальникам, по відношенню до оціночної вартості предмета іпотеки.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону.

Законопроектом пропонується у частині першій статті 3 Закону виключити норму, яка встановлює обмеження щодо максимального розміру кредиту по відношенню до оціночної вартості предмета іпотеки, що може бути наданий банком позичальникові.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Цивільного кодексу України, Закону України „Про іпотеку”, Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, Закону України „Про заставу”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття даного проекту закону та його реалізація не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Народний депутат України

Л.М.Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. У частині першій статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 1, ст. 1) слова “а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки” виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 Проект, внесений народним депутатом України
Черновецьким Л.М. (в/о 212)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

Чинна редакція

Нова редакція

Стаття 3. Вартість основного зобов’язання

 

У разі визначення в договорі про іпотечний кредит вартості основного зобов’язання таке зобов’язання має включати ціну зобов’язання та дохід кредитодавця. Ціною зобов’язання у цьому разі є сума коштів, надана кредитодавцем боржнику, а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки.

Стаття 3. Вартість основного зобов’язання

 

У разі визначення в договорі про іпотечний кредит вартості основного зобов’язання, таке зобов’язання має включати ціну зобов’язання та дохід кредитодавця. Ціною зобов’язання у цьому разі є сума коштів, надана кредитодавцем боржнику.

 

Народний депутат України

 

Л.М.Черновецький

висновок

на проект Закону України “Про внесення зміни до статті  3 Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

(реєстр. № 5239 від 10.03.2004 р., внесений народним депутатом України Л.М.Черновецьким)

Проектом пропонується зняти обмеження, встановлене у частині 1 статті 3  Закону України “Про внесення зміни до статті  3 Закону України  “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, згідно з якими максимальний розмір іпотечного кредиту не може перевищувати 70 % від оціночної вартості предмета іпотеки.

Головне управління в цілому не заперечує проти цієї пропозиції, оскільки її реалізація може покращити умови для зацікавлення населення у отриманні іпотечних кредитів, про що, зокрема, вказується у пояснювальній записці до проекту. Разом з тим, звертаємо увагу на те, що, на нашу думку, у цій статті краще використовувати термін “розмір основного зобов‘язання”, а не його “вартість”. Крім цього, цю статтю бажано було б доповнити нормою про порядок визначення доходу кредитодавця, який включається до вартості (розміру) основного зобов‘язання.

Узагальнюючий висновок. За результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути взятий за основу.

 

Керівник Головного науково-експертного управління

Мацюк А.Р.

Вик.: І.В.Зуб,
О.А.Шевченко

 

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України
Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

Реєстраційний
№ 5239
(Друге читання)

Автор(и): Народний депутат України Черновецький Л.М.
Автори остаточної редакції: Народні депутати України – члени Комітету з питань фінансів і банківської дільності
Дата розгляду в комітеті: 14.09.2004

Редакція, прийнята в першому читанні

Редакція, запропонована н.д.України – членами Комітету

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. У частині першій статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 1, ст. 1) слова “а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки” виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. У частині першій статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 1, ст. 1) слова “а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки” виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Зауваження та проп. до проекту

-SEQ aa 1-Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №242)

 

1. В назві статті 3 “Вартість основного зобов’язання” слово “вартість” замінити на “розмір” івикласти в такій редакції: “Розмір основного зобов’язання”.

2. В частині 1 статті 3 “У разі визначення в договорі про іпотечний кредит вартості основного зобов’язання, таке зобов’язання має включати ціну зобов’язання та дохід кредитодавця. Ціною зобов’язання у цьому разі є сума коштів, надана кредитодавцем боржнику.” слово “вартість” замінити на “розмір” івикласти в такій редакції: “У разі визначення в договорі про іпотечний кредитрозміру основного зобов’язання, таке зобов’язання має складатися з ціни зобов’язання (суми коштів, наданої кредитодавцем боржнику) та доходу кредитодавця.”

Висновки, обгр.

Відхилено, т.я. терміни “вартість основного зобов’язання” та “розмір основного зобов’язання” не є економічно тотожніми

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

I. У частині першій статті 3 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 1, ст. 1) слова “а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки” виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Проект
(Тираж 16.09.2004)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

1. У частині першій статті 3 Закону України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1) слова “а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки” виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

 В.ЛИТВИН

м. К и ї в
20 січня 2005 року
№ 2378-IV

Вернуться к законопроектам

Другие законопроекты

Наверх