Персональный сайт Леонида Черновецкого

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц» (о начислении и уплате банками регулярного сбора)

Номер, дата реєстрації: 3671 від 25.06.2003
Сесія реєстрації: 3 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: Проект Закону 24.06.2003
Подання 24.06.2003
Пояснювальна записка 24.06.2003
Порівняльна таблиця 24.06.2003
Авторський колектив 24.06.2003
Документи, пов’язані із роботою над законопроектом: Висновок Головного науково-експертного управління 30.09.2003

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Направлено на висновок Уряду (30.07.2003)

Висновок

на проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”

Законопроектом визначається новий порядок нарахування та  сплати  банками   регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема пропонується:

  • не перераховувати до Фонду відсотки нараховані на вклади фізичних осіб і  не відшкодовувати вкладникам  такі відсотки;
  • нараховувати зазначений збір у другому півріччі звітного року не на загальну суму вкладів, а тільки на суму приросту вкладів.

З приводу законодавчих пропозицій слід зауважити наступне.

Запровадження   пропозицій проекту  зменшить фінансове навантаження на банки, оскільки вони сплачуватимуть меншу суму  регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що, безумовно,  позитивно позначиться на їх фінансовому стані.

У той же час,   прийняття нового порядку нарахування регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зменшить надходження до Фонду. Наслідком такого рішення може бути недостатність коштів Фонду на відшкодування  фізичним особам коштів  за  їх вкладами. Проте,  для визначення наслідків запровадження законодавчої пропозиції, було б слушним додатково надати інформацію щодо фактичних надходжень збору до Фонду та  обсягу сум збору, які надходитимуть згідно із новим порядком нарахування збору.

Вважаємо слушною пропозицію щодо  публікації в офіційних засобах масової інформації звіту Фонду про доходи, одержані від інвестиційної діяльності, оскільки такий порядок зробить дії Фонду щодо вкладення коштів  у цінні папери та різні інвестиційні фонди більш прозорим та контрольованим. Проте слід зауважити, що було б слушним замість запропонованого визначення  – “у тому числі про доходи, одержані від інвестиційної діяльності” , записати  норму, яка б зобов’язувала Фонд публікувати звітність по всім конкретних напрямах інвестиційної діяльності і фактичних результатах кожної із інвестицій  у звітному періоді.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути взятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Керівник Управління                                                                 А.Мацюк

Чечетова Н.Ф. 255 28 38
Станслер Т.П. 255 49 14

До №3671 від 25.06.2003
Народний депутат України
Л. Черновецький

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”

Чинна редакція

Пропонована редакція

Частина п’ята статті 2

Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду банк, вклади фізичних осіб до якого залучені до дня його переведення до цієї категорії, зобов’язаний сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов’язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.

Частина п’ята статті 2

Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду банк, вклади фізичних осіб до якого залучені до дня його переведення до цієї категорії, зобов’язаний сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов’язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів.

Частини перша та друга статті 3Фонд гарантує кожному вкладнику банку – учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами,включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких банків. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками – учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
У разі розміщення вкладником в одному банку – учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті.
Частини перша та друга статті 3Фонд гарантує кожному вкладнику банку – учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких банків. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками – учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
У разі розміщення вкладником в одному банку – учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті.
Частина перша статті 11Двічі на рік за станом на 1 січня та на 1 липня Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації звіт про свою діяльність. Частина перша статті 11Двічі на рік за станом на 1 січня та на 1 липня Фонд публікує в офіційних засобах масової ін-формації звіт про свою діяльність, у тому числі про доходи, одержані від інвестиційної діяльності
Частина третя статті 11Фонд подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінету Міністрів України і Національному банку України до 1 липня року, наступного за звітним.  Частина третя статті 11Фонд подає річний звіт, у тому числі про доходи, одержані від інвестиційної діяльності, разом з аудиторським висновком Кабінету Міністрів України і Національному банку України до 1 липня року, наступного за звітним
Частина перша статті 23Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється банками – учасниками  (тимчасовими  учасниками)  Фонду  двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів,  включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року. Частина перша статті 23Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється банками – учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік у такому порядку:0,25 відсотка від загальної суми вкладів станом на 31 грудня року, що передує поточному, діляться на чотири рівні суми та сплачуються щоквартально;0,25 відсотка від приросту суми вкладів станом на 30 червня до загальної суми вкладів на початок року додаються до сум, що обов’язково перераховуються в третьому та четвертому кварталах.

 

Народний депутат України                                               

 

Л.М.Черновецький

Пояснювальна записка

щодо внесення змін до Закону України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо внесення змін до Закону України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”

1. Мета, завдання та основні положення запропонованих змін до Закону

Основним завданням законопроекту є посилення контролю з боку держави за діяльністю Фонду та прозоре відображення ефективного використання ввірених йому коштів.

Даним законопроектом, зокрема, пропонується змінити порядок нарахування зборів до Фонду.

Фонд гарантування вкладів повинен проводити поступове збільшення розміру відшкодування за рахунок накопичених сум регулярних зборів для зменшення навантаження на банки та впровадження нових правил сплати банками регулярного збору до Фонду.

2. Обґрунтування необхідності внесення змін до Закону

Прийняття змін до Закону обумовлено необхідністю:

прозорого відображення результатів проведення ефективної інвестиційної діяльності Фонду щодо розміщення і використання перерахованих коштів шляхом включення до звіту Фонду про свою діяльність інформацію про одержані доходи;

приведення у відповідність статей Закону, які регулюють порядок розрахунку регулярних зборів до Фонду та гарантій Фонду, що надаються вкладникам. Зараз існує порядок нарахування, згідно з яким банки нараховують збір на загальну суму вкладів, включаючи нараховані по вкладах відсотки. Але Фонд гарантує виплату кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, не більше 1200 гривень по всіх вкладах вкладника у одному банку.

3. Загальна характеристика і основні положення змін до Закону

Враховуючи наміри Уряду щодо розширення сфери банківського кредитування та зниження вартості банківських кредитів доцільно переглянути нормативне регулювання порядку сплати регулярного збору до Фонду та внести запропоновані зміни.

Проект передбачає законодавче закріплення за Фондом звітування за отриманими доходами та порядку нарахування зборів до Фонду.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Банки перераховують регулярні збори до Фонду двічі на рік з початку вступу до учасників (тимчасових учасників) Фонду. Таким чином, протягом, наприклад, 5 років, загальна сума зборів буде поступово збільшуватись. За 5 років діяльності банків значна кількість вкладів, за якими перераховані збори, вже не буде існувати у зв’язку із закінченням строку вкладу. Але збори за такими вкладами до банків не повертаються і банки продовжують нараховувати регулярні збори на нові вклади. У разі виникнення необхідності виплати Фондом відшкодування вкладникам загальна сума перерахованих зборів до Фонду буде значно більша, ніж кількість вкладів на момент виплати відшкодування. Тому запропоновані зміни щодо нарахування регулярного збору не призведуть до ризику невідшкодування вкладів у зв’язку з відсутністю коштів у Фонду, а змусять Фонд отримувати додаткові доходи, а не існувати за рахунок обов’язкових внесків банків.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття змін до Закону

Прийняття змін до Закону буде сприяти більш врегульованому процесу забезпечення вкладів клієнтів банків учасників (тимчасових учасників) Фонду та посиленню контролю з боку держави за законністю та оптимальним використанням перерахованих йому коштів.

Народний депутат України                                                 Л.М.Черновецький

закон україни

Про внесення змін до Закону України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :

І. Внести до Закону України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 5, ст. 30) такі зміни:

1. У частині п’ятій статті 2 Закону слова „та нарахованих відсотків” виключити.

2. У частинах першій та другій статті 3 Закону слова „включаючи відсотки” виключити.

3. Викласти частину першу статті 11 Закону у такій редакції:

„Двічі на рік за станом на 1 січня та на 1 липня Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації звіт про свою діяльність, у тому числі про доходи, одержані від інвестиційної діяльності”.

4. Викласти частину третю статті 11 Закону у такій редакції:

„Фонд подає річний звіт, у тому числі про доходи, одержані від інвестиційної діяльності, разом з аудиторським висновком Кабінету Міністрів України і Національному банку України до 1 липня року, наступного за звітним”.

5. Частину першу статті 23 Закону викласти у такій редакції:

„Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється банками – учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік у такому порядку:

0,25 відсотка від загальної суми вкладів станом на 31 грудня року, що передує поточному, діляться на чотири рівні суми та сплачуються щоквартально;

0,25 відсотка від приросту суми вкладів станом на 30 червня до загальної суми вкладів на початок року додаються до сум, що обов’язково перераховуються в третьому та четвертому кварталах”.

 Проект, внесений народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)

Вернуться к законопроектам

Другие законопроекты

Наверх