Персональный сайт Леонида Черновецкого

Проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами" (по устранению дискриминационных норм относительно налогового залога)

Номер, дата реєстрації: 6392 від 07.12.2004
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: Проект Закону 07.12.2004
Подання 07.12.2004
Пояснювальна записка 07.12.2004
Порівняльна таблиця 07.12.2004
Документи, пов’язані із роботою над законопроектом: Висновок Головного науково-експертного управління 21.03.2005

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Вручено для ознайомлення (14.12.2004)

Пояснювальна записка

до проекту Закону України „Про внесення змін та доповнень до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (щодо усунення дискримінаційних норм стосовно податкової застави)

1. Загальна характеристика проекту Закону

Зазначений проект Закону вносить позитивні зміни до чинного законодавства України. Запропоновані зміни стосуються усунення колізій, недоречності у законодавстві, а також спрямовані на встановлення цивілізованих господарських відносин в Україні.

Зокрема, цей законопроект має на меті усунення дискримінаційних норм щодо податкової застави усіх активів платника податків незалежно від суми податкової заборгованості.

Закон буде сприяти отриманню інформації про сплату податків платниками, подальшому впорядкуванню господарських відносин між суб’єктами підприємницької діяльності.

Запропонований проект, безумовно, здійснить позитивний вплив на суспільні відносини, що беззаперечно знайде свій прояв у реалізації прав, закріплених статтею 41 Конституції України, яка передбачає, що кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Законопроект також усуває дискримінаційні норми стосовно розміру податкової застави незалежно від розміру податкових зобов’язань, своєчасному отриманню інформації щодо суб’єктів підприємницької діяльності, які не сплачують податки, або тих, які мають заборгованість перед бюджетами і державними цільовими фондами.

2. Мета та завдання запропонованого проекту Закону

Основною метою запропонованого проекту Закону є усунення колізій, прогалин, що містяться у Законі України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, усунення економічно невиправданого пріоритету державного бюджету перед кредиторами.

Проект усуває дискримінаційні норми щодо розміру податкової застави. При цьому права держави на сплату податків не порушуються, оскільки податкова застава буде існувати, але у розмірі подвійної суми податкових зобов’язань. Усувається можливість зловживань з боку співробітників контролюючих органів у сфері прав надання чи не надання будь-кому можливості вилучити активи з податкової застави, якщо їх вартість значно перевищує суму податкових зобов’язань.

3. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Запропонований Закон треба прийняти для впорядкування суспільних відносин, усунення можливості зловживань з боку посадових осіб, реалізації норм Конституції, створення поваги до судових рішень, забезпечення своєчасності та невідворотності виконання судових рішень. Крім того, цей Закон треба прийняти також для того, щоб розмір податкової застави був економічно виправданий, адекватний податковим зобов’язанням.
Закон закріпить можливість вільного отримання інформації про наявність податкових зобов’язань та податкової застави у платників податків безпосередньо у контролюючих органів, що прискорить прийняття управлінських рішень кредиторами та усуне непорозуміння між кредиторами та бюджетом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація норм запропонованого законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону не матиме негативних наслідків на соціально-економічну ситуацію в країні. Прогнозованим результатом має бути зростання поваги до судових рішень, справедливості Закону.

Народний депутат України                                                         Л.М. Черновецький

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

Чинна редакція

 

Пропонована редакція

Підпункт 5.2.1. статті 5

Податкове зобов’язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків, визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту.

Підпункт 5.2.1. статті 5

Податкове зобов’язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків, визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту, а також у тому разі, коли платник податків оскаржує податкове повідомлення у судовому порядку”.

Підпункт „а” підпункту 6.2.3 статті 6

6.2.3. Податкові вимоги надсилаються:
а) перша податкова вимога – не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов’язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків. обов’язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк;

Підпункт “а” підпункту 6.2.3 статті 6

6.2.3. Податкові вимоги надсилаються:
а) перша податкова вимога – не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов’язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків. обов’язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк до першої податкової вимоги додаються відомості про активи, які передаються в податкову заставу.

Абзац 1 пункту 8.1. статті 8

Стаття 8. Податкова застава.

8.1. Зміст податкової застави

З метою захисту інтересів бюджетних споживачів активи платника податків, що має податковий борг, передаються у податкову заставу.

Право податкової застави виникає згідно із законом та не потребує письмового оформлення.

Абзац 1 пункту 8.1 статті 8

8.1. Зміст податкової застави
З метою захисту інтересів бюджетних споживачів активи платника податків, що має податковий борг, передаються у податкову заставу.

Право податкової застави виникає згідно із законом та не потребує письмового оформлення.
Розмір активів, що можуть перебувати у податковій заставі, не може перевищувати подвійної суми узгоджених податкових зобов‘язань. Активи, які передаються у податкову заставу, визначаються контролюючим органом.

Підпункт 8.2.2. статті 8

8.2.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов’язань або податкового боргу.

Підпункт 8.2.2. статті 8.

8.2.2. З урахуванням положень цієї статті право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а у випадку відсутності активів на момент виникнення податкової застави на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов’язань або податкового боргу.

Підпункт 8.6.1 статті 8
Платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом.

Підпункт 8.6.1. статті 8.
Платник податків, здійснює вільне розпорядження своїми активами, за винятком операцій з активами, які перебувають у податковій заставі, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом.

Підпункт 8.6.2. статті 8

Платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, має право здійснювати операції з коштами без їх узгодження з податковим органом, за винятком операцій, визначених у підпункті “б” підпункту 8.6.1 цього пункту.

Підпункт 8.6.2. статті 8

Платник податків має право здійснювати операції з коштами без їх узгодження з податковим органом.

Підпункт 8.6.4. статті 8

У разі здійснення операцій, зазначених у підпунктах 8.6.1 – 8.6.3 цього пункту, без отримання попередньої згоди податкового органу, посадова особа такого платника податків чи фізична особа, яка прийняла зазначене рішення, несуть відповідальність, встановлену законодавством України за ухилення від оподаткування

Підпункт 8.6.4. статті 8У разі здійснення операцій, зазначених у підпунктах 8.6.1 – 8.6.3 цього пункту, без отримання попередньої згоди податкового органу, посадова особа такого платника податків чи фізична особа, яка прийняла зазначене рішення, несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

Підпункт 8.6.5. статті 8
Для своєчасного узгодження операцій з активами платника податків керівник податкового органу призначає з числа службових осіб такого податкового органу податкового керуючого. Для узгодження окремої операції на підставі відповідної цивільно-правової угоди платник податків надає податковому керуючому запит, в якому роз’яснюється зміст операції та фінансово-економічні наслідки її проведення. Податковий керуючий має право видати припис про заборону здійснення такої операції, у разі коли за його висновками цінові умови та/або форми розрахунку за такою операцією призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або у повному обсязі погасити податковий борг. Зазначений припис має бути затверджений керівником відповідного податкового органу. У разі коли припис не видається протягом десяти робочих днів з моменту надходження зазначеного запиту, операція вважається узгодженою.

Підпункт 8.6.5. статті 8
Для своєчасного узгодження операцій з активами, які перебувають у податковій заставі платника податків керівник податкового органу призначає з числа службових осіб такого податкового органу податкового керуючого. Для узгодження окремої операції на підставі відповідної цивільно-правової угоди платник податків надає податковому керуючому запит, в якому роз’яснюється зміст операції та фінансово-економічні наслідки її проведення. Податковий керуючий має право видати припис про заборону здійснення такої операції, у разі коли за його висновками цінові умови та/або форми розрахунку за такою операцією призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або у повному обсязі погасити податковий борг. Зазначений припис має бути затверджений керівником відповідного податкового органу. У разі коли припис не видається протягом десяти робочих днів з моменту надходження зазначеного запиту, операція вважається узгодженою.
Підпункт 8.7.1 статті 8
8.7.1. Активи платника податків звільняються з податкової застави з дня:
Підпункт 8.7.1 статті 8
Активи платника податків, які перебувають у податковій заставі, звільняються з податкової застави з дня:
Підпункт 8.9.1 статті 8
За запитом платника податків, що має податковий борг, податковий орган може видати письмове повідомлення про звільнення окремих видів активів такого платника податків з-під податкової застави, якщо такий податковий орган визначає, що звичайна вартість інших активів, які залишаються у податковій заставі, більше суми податкового боргу, забезпеченого такою податковою заставою, у два чи більше разів, з урахуванням сум будь-яких інших прав дійсних вимог до активів такого платника податків, які мають пріоритет над таким правом податкової застави.
Підпункт виключити

 

Народний депутат України

 

Л.М. Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Закону України
„Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” (щодо усунення дискримінаційних норм стосовно податкової застави)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст. 44 – 2004, № 46, ст. 511) такі зміни та доповнення:

  1. У підпункті 5.2.1 статті 5 після слів та цифр „визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту” додати слова „а також у тому разі, коли платник податків оскаржує податкове повідомлення у судовому порядку”.
  2. У підпункті „а” підпункту 6.2.3 статті 6 після слів „боргу та можливі наслідки непогашення його у строк” додати таке речення: „До першої податкової вимоги додаються відомості про активи, які передаються в податкову заставу”.
  3. Абзац 1 пункту 8.1 статті 8 доповнити реченнями такого змісту: „Розмір активів, що можуть перебувати у податковій заставі, не може перевищувати подвійної суми узгоджених податкових зобов‘язань. Активи, які передаються у податкову заставу, визначаються контролюючим органом”.
  4. У підпункті 8.2.2 статті 8 після слів „у день виникнення такого права” додати слова „а у випадку відсутності активів на момент виникнення податкової застави”. У зв’язку з цим слова „а також” у цьому ж реченні виключити.
  5. У підпункті 8.6.1 статті 8 слова „активи якого перебувають у податковій заставі” виключити, слово „ними” замінити словами „своїми активами”, після слів „за винятком операцій”, додати слова „з активами, які перебувають у податковій заставі”.
  6. У підпункті 8.6.2 статті 8 слова „активи якого перебувають у податковій заставі” та слова „за винятком операцій, визначених у підпункті „б” підпункту 8.6.1 цього пункту” виключити.
  7. У підпункті 8.6.4 статті 8 слова „за ухилення від оподаткування” виключити.
  8. У підпункті 8.6.5 статті 8 після слів „операцій з активами” додати слова „які перебувають у податковій заставі”.
  9. У підпункті 8.7.1 після слів „активи платника податків” додати слова „які перебувають у податковій заставі”.
  10. Підпункт 8.9.1 статті 8 виключити.

.
ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Проект,
внесений народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)

Вернуться к законопроектам

Другие законопроекты

Наверх